Search for media from: "Emelie Aggestig"

New address for JU play

From  Emelie Aggestig on June 5th, 2018 5 plays

New address for JU play

From  Emelie Aggestig on June 5th, 2018 4 plays

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 38 plays

Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 177 plays

Välkommen till JU play

En kort introduktion till JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 356 plays

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 75 plays

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 26 plays

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 24 plays

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 39 plays

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 35 plays

Use quiz in your recordings

A guide aboput how to create a quiz in your recording in JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 15 plays

Skapa interaktiva frågor i dina inspelningar

En guide om hur du kan skapa interaktiva frågor i dina inspelninagr i JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 20 plays