Search for media from: "Jonas Schenell"

New features in Canvas (May 2020)

Turn notifications off/on at a course level Edit Assignment dates Edit submission attempts Direct link to your rubrics in the course menu

From  Jonas Schenell on April 30th, 2020 23 plays

Nya funktioner i Canvas (Maj 2020)

Slå av/på notiser för enskild kurs Korrigera datum på uppgifter Begränsa antalet inlämningsförsök på uppgift Snabblänk till matriser i kursmenyn

From  Jonas Schenell on April 30th, 2020 28 plays

Activate and use Zoom in Canvas

In this video guide you will learn how to use Zoom in a course room in Canvas. Add Zoom to the course menu Add Zoom in a module Student view: How to join meetings

From  Jonas Schenell on April 2nd, 2020 37 plays

Aktivera och använda Zoom i Canvas

I den här videoguiden lär du dig hur hur du kan använda Zoom i ett kursrum i Canvas. Lägga till Zoom i en kursmenmy Lägga till ett Zoom-möte i en modul Studentvy: Hur…

From  Jonas Schenell on April 2nd, 2020 64 plays

Kamratrespons (Peer review)

I den här videoguiden beskrivs: Hur du kan hiitta material at lämna respons på Att lämna kommentarer/feedback Hitta min feedback

From  Jonas Schenell on March 10th, 2020 101 plays

Peer Reviews

This video guide descibes: Finding peer review material Leaving comments/fedback Finding my feedback

From  Jonas Schenell on March 9th, 2020 37 plays

Canvas update February 2020

"Copy To": Now it's possible top copy individual content between two of your own course rooms "Share To": You can now share individual content with…

From  Jonas Schenell on February 18th, 2020 47 plays

Canvas uppdatering februari 2020

Canvas har uppdaterats med följande nyheter: "Kopiera kursmaterial till": Nu kan du kopiera enskilt innehåll direkt mellan två egna kursrum "Dela till": Nu kan du…

From  Jonas Schenell on February 17th, 2020 98 plays

Submit an assignment

Watch and learn how to submit different kind of assignment files in Canvas: File upload (from your computer) A text entry in Canvas own editor A file from your OneDrive (Office365) Record a media…

From  Jonas Schenell on January 28th, 2020 37 plays

Lämna in uppgifter.mp4

Videoguide till hur du skickar in olika inlämningstyper i en Canvaskurs: Filuppladdning (doc,dox,pdf etc.) Textinmatning i Canvas egna textredigerare Filuppladdning från OneDrive…

From  Jonas Schenell on January 22nd, 2020 51 plays

Join a group.mp4

This guide show how to join and leave groups in your Canvas course. It also shows how to switch between different groups.

From  Jonas Schenell on January 10th, 2020 29 plays

Ansluta dig till en grupp i Canvas

Guide till hur du ansluter dig, byter eller lämnar en studentgrupp som en lärare skapat i sin Canvaskurs.

From  Jonas Schenell on January 2nd, 2020 67 plays

Book Appointments with teachers

A guide how you as a student book appointments. remove or change to another time that your teacher has scheduled in Canvas calendar.

From  Jonas Schenell on January 2nd, 2020 84 plays

Boka möten för studenter i Canvas

Guide till hur du ansluter dig, avbokar eller ändrar tid för schemalagda tillfällen som en lärare lägger in i Canvas kaleder.

From  Jonas Schenell on January 2nd, 2020 50 plays

Canvas Introduktionsguide (studenter)

Här får du en överblick av JU:s lärplattform Canvas. I den här introduktionen får vet veta mer om: Hur du loggar in på Canvas Översiktsvyn Personliga…

From  Jonas Schenell on November 19th, 2019 541 plays

Canvas Introduction guide for students

Here is a quick overview of JU:s LMS Canvas. In this introduction we'll show you: How to log in to Canvas The Dashboard Personal settings Notifications The Global Navigation menu: courses,…

From  Jonas Schenell on November 19th, 2019 137 plays