Search for media from: "Emelie Aggestig"

Välkommen till JU play

En kort introduktion till JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 356 plays

Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 177 plays

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 75 plays

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 39 plays

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 38 plays

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 35 plays

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 26 plays

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 24 plays

Skapa interaktiva frågor i dina inspelningar

En guide om hur du kan skapa interaktiva frågor i dina inspelninagr i JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 20 plays

Use quiz in your recordings

A guide aboput how to create a quiz in your recording in JU play

From  Emelie Aggestig on April 24th, 2018 15 plays

New address for JU play

From  Emelie Aggestig on June 5th, 2018 5 plays

New address for JU play

From  Emelie Aggestig on June 5th, 2018 4 plays