Search for media from: "Emelie Aggestig"

New address for JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 5 views

New address for JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 4 views

Spela in skärmen via JU play

En demonstration om hur man spelar in skärmen i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig A year ago 45 views

Record a Powerpoint presentation in JU play

A demonstration of how to record a Powerpoint presentationer in JU play, and how to edit the recording before publishing.

From  Emelie Aggestig A year ago 33 views

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig A year ago 35 views

Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 148 views

Välkommen till JU play

En kort introduktion till JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 312 views

Spela in en Powerpoint-presentation i JU play

En demonstration om hur man spelar in Powerpoint-presentationer i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig A year ago 184 views

Installera Kaltura Capture Space Desktop Recorder till JU play

Demonstration om hur man installerar Kaltura Capture Space Desktop Recorder för att kunna spela in direkt via JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 93 views

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig A year ago 69 views

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 22 views

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 21 views

Install Kaltura Capture Space Desktop Recorder for JU play

A demonstration of how to install Kaltura Capture Space Desktop Recorder needed to be able to record directly via JU play

From  Emelie Aggestig A year ago 34 views

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig A year ago 37 views

Record the screen in JU play

A demonstration of how to record the screen in JU play, and how to edit it before publishing.

From  Emelie Aggestig A year ago 13 views

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig A year ago 32 views