Search for tag: "ju-play"

Record a Powerpoint presentation in JU play

A demonstration of how to record a Powerpoint presentationer in JU play, and how to edit the recording before publishing.

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 9   

Skapa spellistor i JU play

Skapa spellistor som kan bäddas in i t ex Pingpong eller på en bloggsida

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 11   

Ladda upp fil i JU play

Demonstration om hur man laddar upp filer inspelade utanför JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 38   

Välkommen till JU play

En kort introduktion till JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 83   

Spela in en Powerpoint-presentation i JU play

En demonstration om hur man spelar in Powerpoint-presentationer i JU play, samt hur man kan redigera inspelningen när den är klar.

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 49   

Installera Kaltura Capture Space Desktop Recorder till JU play

Demonstration om hur man installerar Kaltura Capture Space Desktop Recorder för att kunna spela in direkt via JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 26   

Mediebiblioteket, My media, i JU play

En demonstration om hur man hittar och hanterar inspelningar i sitt mediebibliotek. Sök, hitta länkar, radera gammalt material.

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 17   

Upload file in JU play

A demonstration of how to upload files to JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 6   

Welcome to ju play

A short introduction to JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 5   

Install Kaltura Capture Space Desktop Recorder for JU play

A demonstration of how to install Kaltura Capture Space Desktop Recorder needed to be able to record directly via JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 10   

The media library, My media, in JU play

A demonstration of how to find and manage recordings in the media library. Search, find links and delete old recordings.

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 22   

Record the screen in JU play

A demonstration of how to record the screen in JU play, and how to edit it before publishing.

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 2   

Create playlists in JU play

Create playlists to embed in e.g. Pingpong or a blog

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 5   

Use quiz in your recordings

A guide aboput how to create a quiz in your recording in JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 4   

Skapa interaktiva frågor i dina inspelningar

En guide om hur du kan skapa interaktiva frågor i dina inspelninagr i JU play

From  Emelie Aggestig 7 Months ago 2